Κοινωνικοποίηση και ένταξη αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Γυμνάσιο Λιμένα Θάσου διοργάνωσε διάλεξη την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου, με θέμα:

Κοινωνικοποίηση και ένταξη αλλοδαπών μαθητώνστο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η διάλεξη απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θάσου και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ομιλητής ήταν ο κ. Διαλεκτόπουλος Θανάσης, Διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και πρώην Συντονιστής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού στις Βρυξέλλες.

Dim lights

Περίληψη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το ποσοστό μαθητών διαφορετικής εθνοπολιτισμικής καταγωγής που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία υπερβαίνει κατά πολύ το 10%. Ενδεικτικά στην Αττική, τη σχολική περίοδο 2008-2009, σχεδόν το 18% των παιδιών στα δημόσια νηπιαγωγεία ήταν αλλοδαποί.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό του ρόλου του σχολείου που θα πρέπει να είναι δυνάμει διαπολιτισμικό.

Οι εκπαιδευτικοί, καταρτισμένοι πάνω στη νέα, πολυπολιτισμική πραγματικότητα, με σεβασμό στην ετερότητα, θα πρέπει να ευνοούν τη θετική αλληλεπίδραση και διάδραση μεταξύ των μαθητών, με στόχο την ουσιαστική γνωριμία, τον αλληλοσεβασμό, τον αλληλοθαυμασμό και την αλληλοεκτίμηση, ανεξαρτήτως καταγωγής.

Το σχολείο θα πρέπει να υιοθετήσει και να εμπεδώσει στην πράξη ένα αντιρατσιστικό πλαίσιο, το οποίο όχι μόνο θα αποτρέπει και θα καταδικάζει αυστηρά κάθε μορφή διάκρισης ή αξιολογικής ιεράρχησης με κριτήριο την καταγωγή, τη θρησκεία ή τη φυλή του μαθητή, αλλά και θα εγγυάται τη συναισθηματική ασφάλεια των αλλοδαπών μαθητών, το σεβασμό της προσωπικότητάς τους και των ιδιαιτεροτήτων τους.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Θάσου

Θεοχαρίδης Ι. Θεοχάρης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Λιμένα Θάσου, εκφράζουν δημόσια τις θερμές ευχαριστίες τους στον κ. Διαλεκτόπουλο Αθανάσιο, Διδάκτορα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και πρώην Συντονιστή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού στις Βρυξέλλες για την αποδοχή της πρόσκλησης, την παρουσία και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα Κοινωνικοποίηση και ένταξη αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένα θέμα λεπτό όσο και επίκαιρο στην καθημερινή σχολική ζωή για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.